تشریح روح تروریسم توسط یک فیلسوف

باران کوثری و نگار جواهریان ۱۳ سال پیش در «خوابگاه دختران»/ عکس
ژان بودریار در کتاب «روح تروریسم»، این پدیده اجتماعی را از زوایای مختلف بررسی کرده است.

باران کوثری و نگار جواهریان ۱۳ سال پیش در «خوابگاه دختران»/ عکس