از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت شود

بابلسر با مشکلات زیرساختی مواجه است
سیدعلی اسد در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر اظهار کرد: انتخاب شما به عنوان شورا امانتی است که مردم بر عهده شما نهادند.

بابلسر با مشکلات زیرساختی مواجه است