تراز مثبت تجاری ۱۰ ماهه اول سال چگونه رقم خورد؟

ایوبی: در انتخاب آثار جشنواره فیلم فجر هیچ دخالتی نشده است
آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد میزان صادرات غیر نفتی کشورمان در ۱۰ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.

ایوبی: در انتخاب آثار جشنواره فیلم فجر هیچ دخالتی نشده است