تصاویر | قطع‌ درختان بلوط در جاده یاسوج – اصفهان

این 3دختر بر سر مردی که آنها را در خیابان سوار کرد و به خانه اش آورد،چه بلایی آوردند؟
در ورودی شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از سمت جاده یاسوج – اصفهان درختان بلوط دچار سرنوشتی غم‌انگیر و قابل تامل شدند.

این 3دختر بر سر مردی که آنها را در خیابان سوار کرد و به خانه اش آورد،چه بلایی آوردند؟