این کشف‌های مهم در 2016 اتفاقی بودند!

این گور اجاره داده می‌شود!
ایسنا نوشت: سال 2016 میلادی با پیشرفت‌ها و اکتشافات گسترده‌ای در علم به پایان رسید که برخی از آنها به صورت اتفاقی و فارغ از هدف آغازین حاصل شدند.

این گور اجاره داده می‌شود!