ابراهیم حقیقی: از این عشق خلاصی ندارم

این هم ژانگولر بازی روز دانشجو!
ابراهیم حقیقی که این روزها نمایشگاهی از خط‌نگاره‌ها خود را برپا کرده است، نقش و خیال را دو کلید اصلی خلق آثار هنرهای تجسمی می‌داند.

این هم ژانگولر بازی روز دانشجو!