کلاس دانش افزایی A فوتبال آسیا در اهواز برگزار شد

این هم پشت‌پرده بمب‌گذاری در استانبول!
این دوره،٢ روزه و روز گذشته در محل آموزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان آغاز وامروز جمعه ،اختتامیه آن برگزار شد.

این هم پشت‌پرده بمب‌گذاری در استانبول!