تصاویر | شب پرستاره، ماه کامل و نگاه‌های عجیب! | شکاهکارهای یک عکاس

این هم توئیت‌های تازه ترامپ با شمایل کرکس!
«برندون کرمر» عکاسی 35 ساله است که مجموعه شگفت انگیزی از شب‌های حیات وحش آفریقا تهیه کرده است. او در شب‌های پر ستاره و ماه کامل نامیبیا و بوتساوانا با حیوانات چشم در چشم شده است.

این هم توئیت‌های تازه ترامپ با شمایل کرکس!