فیلم | آماده‌سازی مجسمه ترامپ در موزه مادام توسو

این هم بابا نوئل انتحاری!
هنرمندان موزه مشهور مادام توسو مجسمه مومی دونالد ترامپ را برای افزودن به مجموعه مجسمه‌های مومی این موزه آماده می‌کنند.

این هم بابا نوئل انتحاری!