تصاویر | حال و هوای کلیسای وانک اصفهان در آغاز سال جدید میلادی

این همه حساسیت درباره نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است؟
حال و هوای کلیسای وانک اصفهان در زمان آغاز سال نو میلادی را در تصاویر زیر ببینید.

این همه حساسیت درباره نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است؟