تصاویر | عروسی ترکمن‌ها با لباس‌های صدرنگ و هزار نقششان

این برزیلی‌های بی‌کیفیت چگونه سر از فوتبال ایران درمی‌آورند؟
عروسی ترکمن‌ها پر از رمز و راز است، مانند لباس‌های صدرنگ و هزار نقششان.

این برزیلی‌های بی‌کیفیت چگونه سر از فوتبال ایران درمی‌آورند؟