قیمت طلا به کمتر از ۱۳۰۰ دلار خواهد رسید

اینفوگرافیک | گزارش آماری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد
در شرایط فعلی تنها ریسک های سیاسی می تواند کاتالیزور مهمی برای افزایش قیمت طلا باشد.

اینفوگرافیک | گزارش آماری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد