نمایشنامه‌خوانی «شاعر» توسط میکاییل شهرستانی و پرستو گلستانی

اینفوگرافیک | کدام کشورها خریداران اصلی کالاهای ایرانی هستند؟
نمایشنامه‌خوانی «شاعر» با حضور میکاییل شهرستانی و پرستو گلستانی در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

اینفوگرافیک | کدام کشورها خریداران اصلی کالاهای ایرانی هستند؟