اعلام نتایج حاصل از اجرای برجام در بخش صنعت، معدن و تجارت

اینفوگرافیک | کاهش فرار مغزها در دولت یازدهم
اهم نتایج حاصل از اجرای برجام در بخش صنعت، معدن وتجارت در 4 سرفصل و 21 بند توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام شد.

اینفوگرافیک | کاهش فرار مغزها در دولت یازدهم