جشنواره تئاتر دانشجویی پودس در تبریز برگزار می‌شود

اینفوگرافیک | پیشتازی بانک‌ها در تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد
دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر دانشجویی «پودس» از دوم تا پنجم خرداد امسال در تبریز برگزار می شود.

اینفوگرافیک | پیشتازی بانک‌ها در تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد