پست اینستاگرامی علی دایی پس از شکست مقابل پرسپولیس

اینفوگرافیک | پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی با حسابداری تعهدی
سرمربی نفت تهران پیامی در در شبکه مجازی اینستاگرام منتشر کرد.

اینفوگرافیک | پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی با حسابداری تعهدی