رایزنی برای ترجمه معکوس در نمایشگاه کتاب بلگراد

اینفوگرافیک | وضعیت ۷پروژه ریلی مهم در ایران
غرفه ایران در سومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب بلگراد میزبان دیدار نویسندگان ایران و صربستان بود.

اینفوگرافیک | وضعیت ۷پروژه ریلی مهم در ایران