آنکارا: بازداشت بانکدار ترکیه ای کاملا سیاسی است

اینفوگرافیک | راهکارهایی برای اشتغال
تسنیم : وزیر دادگستری ترکیه اقدام آمریکا در بازداشت یک بانکدار ارشد ترکیه ای را به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم های ایران، کاملا سیاسی ارزیابی کرده است.

اینفوگرافیک | راهکارهایی برای اشتغال