میزبانی تماشاخانه انتظامی از «شیو»

اینفوگرافیک | تولید ناخالص داخلی ۵۵۵ میلیارد دلاری ایران تا سال ۲۰۲۰
نمایش «شیو» از ١٠ آبان در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه خواهد رفت.

اینفوگرافیک | تولید ناخالص داخلی ۵۵۵ میلیارد دلاری ایران تا سال ۲۰۲۰