تقوی‌نژاد خبر داد: بازگشت آرامش به مودیان مالیاتی با اقدام مجلس

اینفوگرافیک | تعاملات جدید ایران و آذربایجان در یک نگاه
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با اهتمام و تدبیر رئیس مجلس و همکاری موثر نمایندگان آرامش به نظام مالیاتی و مودیان مالیاتی در بخش ارزش افزوده بازگشت.

اینفوگرافیک | تعاملات جدید ایران و آذربایجان در یک نگاه