افزایش ۵۸درصدی پرونده های دایره مبارزه با قاچاق در اصفهان

اینفوگرافیک | تضمین منافع سهامداران خرد با بوک بیلدینگ
رئیس بازرسی اصناف استان اصفهان با بیان اینکه قاچاق کالا تهدیدی جدی برای تولید داخلی است، گفت: بازرسی‌های دایره مبارزه با قاچاق نسبت بخه سال گذشته 69 درصد افزایش داشته است و با این وجود به دلیل که با وجود افزایش وارداتکالای قاچاق تعداد این پرونده‌ها 58 درصد افزایش داشت.

اینفوگرافیک | تضمین منافع سهامداران خرد با بوک بیلدینگ