تصاویر | ۳۰سال گذشت! امشب، شب عملیات کربلای۸ است

اینفوگرافیک | تدابیری برای تبدیل سمنان به قطب جدید خودروسازی در کشور
در هجدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۶ عملیات کربلای ۸ با رمز یا صاحب الزمان(عج) در منطقه عملیاتی شرق بصره آغاز شد.

اینفوگرافیک | تدابیری برای تبدیل سمنان به قطب جدید خودروسازی در کشور