بیانیه ارتش؛ آماده فعالیت برای تحقق تدابیر رهبری درحوزه اقتصادمقاومتی هستیم

اینفوگرافیک | بحران آب؛ بحران ملی؛ مشکل جهانی
دربخشی از بیانیه ارتش آمده است:با تمام توان در سالی که از سوی رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده، آماده هرگونه تلاش و فعالیت در جهت به بار نشستن تدابیر معظم‌له می‌باشیم.

اینفوگرافیک | بحران آب؛ بحران ملی؛ مشکل جهانی