پرواز با هاوربرد با سرعت 150 کیلومتر در ساعت

اینفوگرافیک | افزایش ظرفیت بنادر کشور در دولت یازدهم
فرانکی زاپاتا مخترع 37 ساله فرانسوی از هاوربردی که اختراع کرده رونمایی کرد.

اینفوگرافیک | افزایش ظرفیت بنادر کشور در دولت یازدهم