صفحه اول روزنامه های یکشنبه 12شهریور 96

اینفوگرافیک | افزایش ایجاد اشتغال در مناطق آزاد در دولت یازدهم
مطبوعات امروز تیترهای متنوعی را در صفحه اول خود منتشر کرده اند.

اینفوگرافیک | افزایش ایجاد اشتغال در مناطق آزاد در دولت یازدهم