تصاویر| پیش از عروسی، هنگام عروسی و پس از عروسی در تالار مولوی

اینفوگرافیک | افتتاح مهم‌ترین پروژه دانشگاهی و درمانی کشور با حضور دکتر روحانی در شیراز
نمایش «مسئولیت شکستن سکوت مطلق» راوی سه بخش پیش از عروسی، هنگام عروسی و پس از عروسی تا 15 اردیبهشت در تالار مولوی روی صحنه خواهد بود.

اینفوگرافیک | افتتاح مهم‌ترین پروژه دانشگاهی و درمانی کشور با حضور دکتر روحانی در شیراز