پیشرفت ۸۵درصدی عملیات اجرای طرح ممیزی شهر سقز

اینفوگرافیک | اصول دهگانه پیشگیری از سرطان
شهردار سقز از پیشرفت 85 درصدی عملیات اجرای طرح ممیزی املاک در سطح شهر سقز خبر داد.

اینفوگرافیک | اصول دهگانه پیشگیری از سرطان