انتقاد یک امام جمعه از خاموش شدن چراغ‌های برج ایفل بعد از آزادسازی حلب

ایمان و علم یکی از مولفه های مهم توجه همزمان دانشجویان است
ایسنا نوشت: امام جمعه قم گفت: آزادی حلب دنیای کفر و دولت‌های ارتجاع منطقه را به عزا نشانده است.

ایمان و علم یکی از مولفه های مهم توجه همزمان دانشجویان است