استقلالی‌ها منتظر بازگشت بازیکنی که گره‌گشا است

ایران و منطقه ناآرامش
روزبه چشمی، خیلی وقت است که از ترکیب استقلال دور است.

ایران و منطقه ناآرامش