ترس جالب توله شیر در عکس روز نشنال جئوگرافیک

ایران و آفریقای جنوبی راه های مبارزه با تروریسم را بررسی کردند
عکس روز نشنال جئوگرافیک به جهش یک شیر ماده از روی توله‌اش در کنیا اختصاص یافته است. توله شیر هم از ترس برخورد با مادرش دستش را در مقابل صورتش قرار داده تا از برخورد جلوگیری کند.

ایران و آفریقای جنوبی راه های مبارزه با تروریسم را بررسی کردند