جزئیات قرارداد انصاری‌فرد با المپیاکوس

ایران هاب تجهیزات نفت می‌شود
کریم انصاری‌فرد با قراردادی ۳ و نیم ساله در حالی به تیم صدرنشین لیگ یونان می‌رود که سالانه تقریبا ۵۰۰ هزار یورو به جیب خواهد زد.

ایران هاب تجهیزات نفت می‌شود