فیلم | اولین گل دربی ۸۵ در دقیقه ۲۲ از نقطه پنالتی

ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد
علی علیپور در دقیقه ۲۲ اولین گل دربی ۸۵ را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه کرد و پرسپولیس را از استقلال پیش انداخت.

ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد