پاسخ ایرانی به نظرخواهی خبرآنلاین/ ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

ایجاد هر شغل، یک پروژه مهم است
پاسخ محمد ایرانی تحلیلگر مسائل بین الملل به نظرخواهی خبرآنلاین که پرسیده بود ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

ایجاد هر شغل، یک پروژه مهم است