خودسوزی یک زن ۵۰ ساله در میدان هفت تیر تهران

ایجاد فضای سبز در پروژه جنگل‌کاری باغستان استاندارد و علمی است
ایرنا نوشت: مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از خودسوزی یک خانم 50 ساله در میدان هفت تیر پایتخت خبر داد.

ایجاد فضای سبز در پروژه جنگل‌کاری باغستان استاندارد و علمی است