ظهور تو یعنی پایان سرگردانی تاریخ

اگر «چک» گم شود، چه باید کرد؟
فرازی از زیارت‌نامه حضرت مهدی (عج) آمده است: «السلام علی الربیع الانام»؛ سلام بر مهدی، بهار بشریت.

اگر «چک» گم شود، چه باید کرد؟