رکورد پروازهای نوروزی شکست

«اکسیدان» با بازی امیر جعفری و جواد عزتی در آخرین مراحل تولید
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام 14 هزار و 129 پرواز داخلی و خارجی در مدت 17 روز (از 25 اسفند 95 تا 11 فروردین ماه 96) خبر داد.

«اکسیدان» با بازی امیر جعفری و جواد عزتی در آخرین مراحل تولید