فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست نیاز به عزم عمومی دارد

اکران «جنجال در عروسی» در سینما سپاهان/ فروش ۶۰ میلیونی «یتیم خانه ایران»
مدیر کل محیط زیست استان لرستان گفت : طی گزارش های واصله مبنی برحضورافراد سودجو و متخلف در منطقه میانکوه غربی پلدختر، تعدادی از نیروهای محیط زیست به منطقه عزیمت ومناطق کوه های تنوم ، تنگ لیلم و تخت چان را پایش کردند.

اکران «جنجال در عروسی» در سینما سپاهان/ فروش ۶۰ میلیونی «یتیم خانه ایران»