روزنامه اعتماد: چرا اسامی دوتابعیتی‎ها را اعلام نمی‌کنید؟ مگر آنها مرتکب جرم شده‌اند؟

اولین واکنش کاپیتان پرسپولیس به قهرمانی قرمزها
روزنامه اعتماد در یادداشتی به موضوع افراد دوتابعیتی به عنوان “طرح مسائلی برای حل نشدن” پرداخت.

اولین واکنش کاپیتان پرسپولیس به قهرمانی قرمزها