انتظار عربستان برای قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰

اولین مصاحبه فیروز کریمی پس از برکناری
تسنیم نوشت:عربستان انتظار دارد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد که این رقم موجب برقراری ثبات در بودجه این کشور خواهد شد.

اولین مصاحبه فیروز کریمی پس از برکناری