گام‌های ابتدایی توسعه زیرساختهای سواحل مکران

اولین خودروی الکتریکی کرایسلر که فضایی است!
مهر نوشت:مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر با اشاره به انجام ۱۶ هزار سفر در بندر شهیدحقانی گفت: گام‌های ابتدایی برای توسعه زیرساختهای سواحل مکران برداشته شده است.

اولین خودروی الکتریکی کرایسلر که فضایی است!