تفسیر جالب علی مطهری از شخصیت آیت‌الله موسوی اردبیلی

اولین جشنواره فیلم وحدت اسلامی میزبان چه کارگردانانی خواهد بود؟
ایلنا نوشت:مطهری در مورد شخصیت آیت‌الله موسوی اردبیلی گفت: تیپ شخصیتی ایشان طوری بود که بیشتر به وصل اهمیت می‌داد تا به فصل.

اولین جشنواره فیلم وحدت اسلامی میزبان چه کارگردانانی خواهد بود؟