از روشدن برگ برنده روحانی در انتخابات تا کباب کوبیده دوهزارتومانی با طعم پوست مرغ/ پربازدیدهای ۱٨دی

اولین تیزر فیلم سینمایی «سارا و آیدا» را تماشا کنید
در ۱٨دی‌ماه، گزارشی درباره برگ بنده روحانی در انتخابات سال آینده پربازدیدترین خبر ما بود.

اولین تیزر فیلم سینمایی «سارا و آیدا» را تماشا کنید