اختلاف بر سر زمان و شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز

اولین تغییر دانش‌آشتیانی در معاونان وزارت آموزش و پرورش
یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله وعده های بانک‌مرکزی طی سه سال گذشته بوده‌است؛ وعده‌ای که با پایان آخرین سال فعالیت دولت، اجرای آن بیشتر از هر زمان دیگری محل تردید است و اختلاف نظر درباره شیوه اجرای آن رو به افزایش.

اولین تغییر دانش‌آشتیانی در معاونان وزارت آموزش و پرورش

کانال تلگرام اکسین چنل