ساخت فیلم زندگی نخست وزیر جنجالی ایتالیا متوقف شد

اولین بارش بزرگ پاییزی ایلام در راه است
ایسنا نوشت: پائولو سورنتینو اعلام کرد به دلیل پیچیدگی داستان، ساخت فیلم زندگی‌نامه «سیلویو برلوسکونی» ممکن نیست.

اولین بارش بزرگ پاییزی ایلام در راه است