رمان «لم یزرع» نقد شد/ بایرامی: داستان موقعیت آدم‌ها را بیان می‌کند

اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثه
در نشست نقد و بررسی رمان «لم یزرع» ویژگی‌های مثبت این رمان بیان و از نوع نگاه محمدرضا بایرامی در پرداختن به موضوع تقدیر شد.

اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثه