برد ارزشمند شاگردان کاظمی در جدال پایین جدولی‌ها/ ماشین به جاده لیگ برگشت

اولویت انجام کارهای خیرخواهانه، حفظ شأن و احترام مددجویان است
تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با نتیجه 1-0 صنعت نفت آبادان را شکست داد.

اولویت انجام کارهای خیرخواهانه، حفظ شأن و احترام مددجویان است