برجام بستری برای اعتماد جهانی به ایران

«اودیسه» به ایران سفر می کند/ کارگاه استاد یونانی در جشنواره فجر
ایرنا نوشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برجام یک بستر است، گفت: نوسازی ناوگان هوایی کشور و اعتماد جهانی به ایران اسلامی از بستر همین برجام است.

«اودیسه» به ایران سفر می کند/ کارگاه استاد یونانی در جشنواره فجر