واکنش امام جمعه یزد به ماجرای پرتاب مهر به معاون روحانی در این شهر

اهدای ۱۰ هزار سند رایگان زمین به محرومان در سال آینده
مهر نوشت:امام جمعه یزد گفت: مسئولان توان و قدرت جوانان ایرانی را باور کنند و اجازه دهند جوانان رشد کرده و استعدادهایشان را شکوفا کنند.

اهدای ۱۰ هزار سند رایگان زمین به محرومان در سال آینده