اعلام زمان تکمیل قطعات اجرایی محور هراز

اهالی سنگلج سال نو را با «خواستگاری» شروع کردند
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به افتتاح قطعه‌ای از محور هراز درسال ۹۵ اشاره کرد و افزود: تکمیل قطعات اجرایی محور هراز در سال ۹۶ را پیگیری می کنیم.

اهالی سنگلج سال نو را با «خواستگاری» شروع کردند