امید ابراهیمی دوباره عزادار شد

انگلیسی‌ها رسما سرمربی جدیدشان را معرفی کردند/سالی حدودا نیم میلیون پوند ارزان‌تر از کی‌روش!
بازیکن استقلال در فاصله کمتر از چهل روز دوبار عزادار شد.

انگلیسی‌ها رسما سرمربی جدیدشان را معرفی کردند/سالی حدودا نیم میلیون پوند ارزان‌تر از کی‌روش!